Manufacturers

เงื่อนไขในการใช้เวปไซด์

ราคาสินค้า
ราคาสินค้าที่ปรากฎ จะแสดงในค่าเงินสกุลต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้บริการขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน เราจะยึดราคาในสกุลเงินบาทเป็นหลัก

ราคาสินค้าที่ปรากฎ ยังไม่รวมค่าจัดส่ง และ การประกันภัยสินค้าซึ่งขึ้นกับขนาดของสินค้า ระยะทาง และวิธีในการจัดส่งที่ท่านต้องการ ในเงื่อนไขที่ท่านระบุในขั้นตอนการสั่งซื้อ

รายละเอียดของสินค้า
ภาพของสินค้าที่แสดง อาจมีขนาดผิดจากสินค้าจริง ซึ่งอาจจะมีขนาดใหญ่กว่า หรือ เล็กกว่า สินค้าจริงอันเนื่องมาจากการถ่ายภาพ หรือ การแสดงผลของจอภาพ

การรับทราบคำสั่งซื้อ
การรับทราบคำสั่งซื้อจะเป็นไปตามอัตโนมัติผ่านอีเมล์ เมื่อท่านยืนยันค่ำสั่งซื้อตามขั้นตอนกรุณาตรวจสอบจดหมายยืนยันคำสั่งซื้อในอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ และได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ของเราแล้วเท่านั้น


สินค้ามาใหม่

  • Brother MFC-100 InkJet Multifunction Printer - 1200x6000dpi 10 แผ่น/นาที
  • Brother MFC-J200 InkJet Multifunction Printer - 1200x6000dpi 10 แผ่น/นาที
Brother MFC-J100 InkJet Multifunction Printer - 1200x6000dpi 10 แผ่น/นาที
Brother MFC-J100 InkJet Multifunction Printer... >>
Brother MFC-J200 InkJet Multifunction Printer - 1200x6000dpi 10 แผ่น/นาที
Brother MFC-J200 InkJet Multifunction Printer... >>
Brother MFC-J3720 A3-Size Wireless InkJet Multifunction Printer - 1200x6000dpi 27 แผ่น/นาที
Brother MFC-J3720 A3-Size InkJet Multifunction... >>
Brother MFC-J3720 A3-Size Wireless InkJet Multifunction Printer - 1200x6000dpi 27 แผ่น/นาที
Brother MFC-J3720 A3-Size InkJet Multifunction... >>
Brother MFC-J2320 A3-Size Wireless InkJet Multifunction Printer - 1200x6000dpi 27 แผ่น/นาที
Brother MFC-J2320 Wireless InkJet... >>
Brother MFC-J2720 A3-Size Wireless InkJet Multifunction Printer - 1200x6000dpi 27 แผ่น/นาที
Brother MFC-J2720 Wireless InkJet... >>
Brother MFC-1810 Monochrome Laser Multi-Function Printer - 2400x600dpi 20 แผ่น/นาที
Brother MFC-1810 Multifunction Printer... >>
Brother MFC-1815 Monochrome Laser Multi-Function Printer - 2400x600dpi 20 แผ่น/นาที
Brother MFC-1815 Multifunction Printer... >>
Brother MFC-9140CDN Color Laser Multi-Function Printer - 2400x600dpi 22 แผ่น/นาที
Brother MFC-9140CDN Color Multifunction... >>
Brother MFC-9330CDW Color Laser Multi-Function Printer with Wireless - 2400x600dpi 22 แผ่น/นาที
Brother MFC-9330CDW Wireless Color... >>

ดูสินค้ามาใหม่ทั้งหมด

Advertising