Manufacturers

เงื่อนไขในการใช้เวปไซด์

ราคาสินค้า
ราคาสินค้าที่ปรากฎ จะแสดงในค่าเงินสกุลต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้บริการขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน เราจะยึดราคาในสกุลเงินบาทเป็นหลัก

ราคาสินค้าที่ปรากฎ ยังไม่รวมค่าจัดส่ง และ การประกันภัยสินค้าซึ่งขึ้นกับขนาดของสินค้า ระยะทาง และวิธีในการจัดส่งที่ท่านต้องการ ในเงื่อนไขที่ท่านระบุในขั้นตอนการสั่งซื้อ

รายละเอียดของสินค้า
ภาพของสินค้าที่แสดง อาจมีขนาดผิดจากสินค้าจริง ซึ่งอาจจะมีขนาดใหญ่กว่า หรือ เล็กกว่า สินค้าจริงอันเนื่องมาจากการถ่ายภาพ หรือ การแสดงผลของจอภาพ

การรับทราบคำสั่งซื้อ
การรับทราบคำสั่งซื้อจะเป็นไปตามอัตโนมัติผ่านอีเมล์ เมื่อท่านยืนยันค่ำสั่งซื้อตามขั้นตอนกรุณาตรวจสอบจดหมายยืนยันคำสั่งซื้อในอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ และได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ของเราแล้วเท่านั้น


สินค้ามาใหม่

  • Brother PT-E300VP Handheld Label Printer
  • Brother PT-E550WVP Handheld Label Printer
Brother PT-E300VP Handheld Label Printer
ใช้กับเทปพิมพ์อักษรสูงสุดขนาด 18 มม. ความเร็ว... >>
Brother PT-E550WVP Handheld Label Printer
ใช้กับเทปพิมพ์อักษรสูงสุดขนาด 24 มม. ความเร็ว... >>
Brother PT-D600 PC-Connectable Label Printer with Color Display
ใช้กับเทปพิมพ์อักษร TZe Tape สูงสุดขนาด 24 มม.... >>
Ricoh SP 3600DN Black and White Laser Printer 1200x1200dpi 30 แผ่น/นาที
B&W Laser Printer Duplex/Network built in... >>
Ricoh SP 3510DN Black and White Laser Printer 1200x1200dpi 28 แผ่น/นาที
B&W Laser Printer Duplex/Network built in... >>
Ricoh SP 4520DN Black-and-White Laser Printer 1200x1200dpi 40 แผ่น/นาที
A4 black-and-white Laser Printer Duplex &... >>
Ricoh SP 4510DN Black-and-White Laser Printer 1200x1200dpi 40 แผ่น/นาที
A4 black-and-white Laser Printer Duplex &... >>
Ricoh SP 6430DN A3 Black-and-White Laser Printer 1200x1200dpi 38 แผ่น/นาที
A3 Black & White Laser Printer Duplex /... >>
OKI MC573dn Duplex Network Color Laser Multifunction Printer - 1200x1200dpi 30 แผ่น/นาที
Color Laser Multifunction Printer Duplex... >>
OKI C332dn Duplex Network Color Laser Printer - 1200x600dpi 26 แผ่น/นาที
A4 Color Laser Printer Duplex Printing... >>

ดูสินค้ามาใหม่ทั้งหมด

Advertising