Manufacturers

เงื่อนไขในการใช้เวปไซด์

ราคาสินค้า
ราคาสินค้าที่ปรากฎ จะแสดงในค่าเงินสกุลต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้บริการขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน เราจะยึดราคาในสกุลเงินบาทเป็นหลัก

ราคาสินค้าที่ปรากฎ ยังไม่รวมค่าจัดส่ง และ การประกันภัยสินค้าซึ่งขึ้นกับขนาดของสินค้า ระยะทาง และวิธีในการจัดส่งที่ท่านต้องการ ในเงื่อนไขที่ท่านระบุในขั้นตอนการสั่งซื้อ

รายละเอียดของสินค้า
ภาพของสินค้าที่แสดง อาจมีขนาดผิดจากสินค้าจริง ซึ่งอาจจะมีขนาดใหญ่กว่า หรือ เล็กกว่า สินค้าจริงอันเนื่องมาจากการถ่ายภาพ หรือ การแสดงผลของจอภาพ

การรับทราบคำสั่งซื้อ
การรับทราบคำสั่งซื้อจะเป็นไปตามอัตโนมัติผ่านอีเมล์ เมื่อท่านยืนยันค่ำสั่งซื้อตามขั้นตอนกรุณาตรวจสอบจดหมายยืนยันคำสั่งซื้อในอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ และได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ของเราแล้วเท่านั้น


สินค้ามาใหม่

  • HP M252n (B4A21A) Color LaserJet Pro 200 Printer - 600x600dpi 18 แผ่น/นาที
  • HP M252dw (B4A22A) Wireless Color LaserJet Pro 200 Printer - 600x600dpi 19 แผ่น/นาที
HP M252n (B4A21A) Color LaserJet Pro 200 Printer - 600x600dpi 18 แผ่น/นาที
HP M252n Color LaserJet Pro 200 Network Color... >>
HP M252dw (B4A22A) Wireless Color LaserJet Pro 200 Printer - 600x600dpi 19 แผ่น/นาที
HP M252dw Color LaserJet Pro 200 Wireless... >>
Canon imageCLASS MF221D (Print/Scan/Copy/Duplex) Laser MultiFunction Printer - 1200x1200dpi 27 แผ่น/นาที
Canon imageCLASS MF221D Mono Laser... >>
Canon imageCLASS MF215 (Print/Scan/Copy/Fax) Laser MultiFunction Printer - 1200x1200dpi 23 แผ่น/นาที
Canon imageCLASS MF215 Mono Laser... >>
Canon imageCLASS MF226dn (Print/Scan/Copy/Fax/Network/Duplex) Laser MultiFunction Printer - 1200x1200dpi 27 แผ่น/นาที
Canon imageCLASS MF226dn Mono Laser... >>
Canon imageCLASS MF229dw (Print/Scan/Copy/Fax/Network/WiFi/Duplex) Laser MultiFunction Printer - 1200x1200dpi 27 แผ่น/นาที
Canon imageCLASS MF229dw Mono Laser... >>
Canon imageCLASS MF6180DW (Print/Scan/Copy/Fax/Network/Duplex) Laser MultiFunction Printer - 1200x600dpi 33 แผ่น/นาที
Canon imageCLASS MF6180dw Mono Laser... >>
Canon imageCLASS MF8210Cn (Print/Scan/Copy/Network) Color Laser MultiFunction Printer - 2400x600dpi 14 แผ่น/นาที
Canon imageCLASS MF8210Cn Color Laser... >>
Canon imageCLASS MF8280Cw (Print-Scan-Copy-Fax-Network-WiFi) Color Laser MultiFunction Printer - 2400x600dpi 14 แผ่น/นาที
Canon imageCLASS MF8280Cw Color Laser... >>
Canon LBP8780X A3 Size Mono Laser Printer - 2400x600dpi 40 แผ่น/นาที
Canon imageCLASS LBP8780x A3 Size Mono Laser... >>

ดูสินค้ามาใหม่ทั้งหมด

Advertising