Manufacturers

เงื่อนไขในการใช้เวปไซด์

ราคาสินค้า
ราคาสินค้าที่ปรากฎ จะแสดงในค่าเงินสกุลต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้บริการขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน เราจะยึดราคาในสกุลเงินบาทเป็นหลัก

ราคาสินค้าที่ปรากฎ ยังไม่รวมค่าจัดส่ง และ การประกันภัยสินค้าซึ่งขึ้นกับขนาดของสินค้า ระยะทาง และวิธีในการจัดส่งที่ท่านต้องการ ในเงื่อนไขที่ท่านระบุในขั้นตอนการสั่งซื้อ

รายละเอียดของสินค้า
ภาพของสินค้าที่แสดง อาจมีขนาดผิดจากสินค้าจริง ซึ่งอาจจะมีขนาดใหญ่กว่า หรือ เล็กกว่า สินค้าจริงอันเนื่องมาจากการถ่ายภาพ หรือ การแสดงผลของจอภาพ

การรับทราบคำสั่งซื้อ
การรับทราบคำสั่งซื้อจะเป็นไปตามอัตโนมัติผ่านอีเมล์ เมื่อท่านยืนยันค่ำสั่งซื้อตามขั้นตอนกรุณาตรวจสอบจดหมายยืนยันคำสั่งซื้อในอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ และได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ของเราแล้วเท่านั้น


สินค้ามาใหม่

  • Fuji Xerox DocuPrint CP116 w Colour LED Printer - 1200x2400dpi 10 แผ่น/นาที
  • Fuji Xerox DocuPrint P265 dw Mono Printer (Duplex/Wireless) - 2400x600dpi 30 แผ่น/นาที
Fuji Xerox DocuPrint CP116 w Colour LED Printer - 1200x2400dpi 10 แผ่น/นาที
Fuji Xerox DocuPrint CP116 w Colour LED... >>
Fuji Xerox DocuPrint P265 dw Mono Printer (Duplex/Wireless) - 2400x600dpi 30 แผ่น/นาที
Fuji Xerox DocuPrint P265dw Wireless... >>
Fuji Xerox DocuPrint M225 z Mono MultiFunction Printer (Print/Scan/Copy/Fax/Duplex/Wireless) - 2400x600dpi 26 แผ่น/นาที
Fuji Xerox DocuPrint M225z MultiFunction... >>
Fuji Xerox DocuPrint M265 z Mono MultiFunction Printer (Print/Scan/Copy/Fax/Duplex/Wireless) - 2400x600dpi 30 แผ่น/นาที
Fuji Xerox DocuPrint M265z MultiFunction... >>
Fuji Xerox DocuPrint CP115 w Colour LED Printer - 1200x2400dpi 10 แผ่น/นาที
Fuji Xerox DocuPrint CP115 w Colour LED... >>
Fuji Xerox DocuPrint CM115 w Colour Multifunction LED Printer - 1200x2400dpi 10 แผ่น/นาที
Fuji Xerox CM115W Colour MultiFunction LED... >>
Fuji Xerox DocuPrint CM225 fw Wireless Colour Multifunction Printer - 1200x2400dpi 18 แผ่น/นาที
Fuji Xerox CM225 fw Wireless Colour... >>
Fuji Xerox DocuPrint CP225 w Wireless Colour LED Printer - 1200x2400dpi 18 แผ่น/นาที
Fuji Xerox CP225w Wireless Colour LED Printer... >>
Brother DCP-T300 Ink Tank System Multifunction Printer - 1200x6000dpi 10 แผ่น/นาที
Brother Ink Tank System 3-in-1 Multifunction... >>
Brother DCP-T500W Ink Tank System Multifunction Printer - 1200x6000dpi 10 แผ่น/นาที
Brother Ink Tank System 3-in-1 Multifunction... >>

ดูสินค้ามาใหม่ทั้งหมด

Advertising