Manufacturers

FUJITSU Dot Matrix Printerมี 2 ผลิตภัณฑ์

FUJITSU Dot Matrix Printer
เครื่องพิมพ์ดอทเมทริกซ์ FUJITSU Dot Matrix ตัวเลือกแรกสำหรับการพิมพ์ใบแจ้งหนี้แบบหลายส่วน ใบสั่งขาย เครื่องเขียน และเอกสารอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันสำหรับงานหนัก สำหรับการใช้งานที่ต้องการสำเนาคาร์บอนและไร้คาร์บอน นอกจากคุณสมบัติการจัดการกระดาษที่ยอดเยี่ยมแล้ว เครื่องพิมพ์ดอทเมทริกซ์ 24 พินนี้ยังให้การพิมพ์ความเร็วสูงที่น่าประทับใจและสำเนาสูง

Advertising