Manufacturers

เงื่อนไขในการใช้เวปไซด์

ราคาสินค้า
ราคาสินค้าที่ปรากฎ จะแสดงในค่าเงินสกุลต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้บริการขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน เราจะยึดราคาในสกุลเงินบาทเป็นหลัก

ราคาสินค้าที่ปรากฎ ยังไม่รวมค่าจัดส่ง และ การประกันภัยสินค้าซึ่งขึ้นกับขนาดของสินค้า ระยะทาง และวิธีในการจัดส่งที่ท่านต้องการ ในเงื่อนไขที่ท่านระบุในขั้นตอนการสั่งซื้อ

รายละเอียดของสินค้า
ภาพของสินค้าที่แสดง อาจมีขนาดผิดจากสินค้าจริง ซึ่งอาจจะมีขนาดใหญ่กว่า หรือ เล็กกว่า สินค้าจริงอันเนื่องมาจากการถ่ายภาพ หรือ การแสดงผลของจอภาพ

การรับทราบคำสั่งซื้อ
การรับทราบคำสั่งซื้อจะเป็นไปตามอัตโนมัติผ่านอีเมล์ เมื่อท่านยืนยันค่ำสั่งซื้อตามขั้นตอนกรุณาตรวจสอบจดหมายยืนยันคำสั่งซื้อในอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ และได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ของเราแล้วเท่านั้น


สินค้ามาใหม่

  • FUJIFILM ApeosPrint C325 dw Color LED Printer 31 แผ่น/นาที
  • FUJIFILM Apeos C325 dw Color LED MultiFunction Printer 31 แผ่น/นาที
FUJIFILM ApeosPrint C325 dw Color LED Printer 31 แผ่น/นาที
Color LED Printer ความเร็วพิมพ์สี :... >>
FUJIFILM Apeos C325 z Color LED MultiFunction Printer 31 แผ่น/นาที
MultiFunction Color LED Printer Print - Copy -... >>
FUJIFILM Apeos C325 dw Color LED MultiFunction Printer 31 แผ่น/นาที
MultiFunction Color LED Printer Print - Copy -... >>
HP LaserJet Enterprise M612x (7PS87A) Duplex and Network Printer - 1200x1200dpi 71 แผ่น/นาที
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ความเร็ว : 71... >>
HP LaserJet Enterprise M612dn (7PS86A) Duplex and Network Printer - 1200x1200dpi 71 แผ่น/นาที
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ความเร็ว : 71... >>
HP LaserJet Enterprise M611x (7PS85A) Duplex and Network Printer - 1200x1200dpi 61 แผ่น/นาที
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ความเร็ว : 61... >>
HP LaserJet Enterprise M611dn (7PS84A) Duplex and Network Printer - 1200x1200dpi 61 แผ่น/นาที
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ความเร็ว : 61... >>
HP LaserJet Enterprise M610dn (7PS82A) Duplex and Network Printer - 1200x1200dpi 52 แผ่น/นาที
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ความเร็ว : 52... >>
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578z (7ZU88A) Multifunction Printer - 1200x1200dpi 38 แผ่น/นาที
Color Laser MultiFunction Printer Print, copy,... >>
HP Color LaserJet Enterprise MFP M578f (7ZU86A) Multifunction Printer - 1200x1200dpi 38 แผ่น/นาที
Color Laser MultiFunction Printer Print, copy,... >>

ดูสินค้ามาใหม่ทั้งหมด